Update: Verlenging van het project Duurzaam Smallingerland: 50 extra energie inspecties! 

Op 5 februari 2013 werd de Sint Clemenskerk op Ameland nagenoeg helemaal verwoest door brand. Vervolgens is het parochiebestuur van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland in overleg met Donatus Verzekering en andere betrokkenen aan de slag gegaan met de plannen voor herbouw
Lees meer knop

Door hogere energieprijzen krijgt u als huiseigenaar of non-profit organisatie vaak te maken met stijgende woonlasten.

De werkgroep is eind 2013 opgericht vanuit plaatselijk belang van de dorpen Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer om de duurzaamheid op lokaal niveau te vergroten.

Is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren? Ook dan valt er een flinke energiewinst te behalen.

Het bedrijfsleven bruist van Energie. Veel ondernemers zijn continu bezig hun bedrijf beter op de kaart te zetten.

Afgelopen jaar is ACV Assen in samenwerking met Invent, Energiewacht, Klok Onderhoud- en afbouwgroep en de gemeente Assen gestart met het project ‘ACV voor Energie!’. Middels dit project wil ACV de eigen accommodatie verduurzamen en leden de gelegenheid geven hierbij aan te haken.

Na deelname aan de Cleancampagne in 2015, onder begeleiding van Invent als Cleancoach, is VariAss voortvarend aan de slag gegaan.

 

'Ga met tachtig man in de creatieve zaal van Dorpshuis Peize zitten, en je weet dat je de kachel niet aan hoeft te hebben', over energiebesparende maatregelen gesproken. Op 26 januari 2016 werd de organisatie van Buurkracht Kortland verrast met een verdubbeling van de verwachte geïnteresseerden.

De BOKD is in 2015 van start gegaan met de pilot Energieke Dorpshuizen. Twintig dorpshuizen doorlopen een energie adviestraject onder begeleiding van Invent en de BOKD. Veel buurt- en dorpshuizen hebben te kampen met hoge energielasten en daaruit voortkomende exploitatieproblemen. Niet verwonderlijk, want veel dorpshuizen zijn gesitueerd in oude en dikwijls slecht geïsoleerde gebouwen met vaak oude technische installaties.

WoON Twente levert 56 duurzame woningen op. De afgelopen vijf jaar zijn 56 energieneutrale woningen gebouwd door corporaties van WoON Twente. Het betreft woningen in Goor, Enschede, Hengelo, Overdinkel, Tubbergen en Borne.

De gemeente Oldambt gaat verduurzamen! In samenwerking met BAM Bouw en Techniek, Invent en Energiewacht worden 28 gemeentelijke gebouwen ‘verduurzaamd’. Op, in en om deze gebouwen zijn energiebesparende en gedragsveranderende maatregelen getroffen om structureel te besparen op energie en energiekosten.

Het startsein voor de bouw werd in juni 2015 gegeven door wethouder Homme Geertsma waarna de kinderen begonnen met graven.

Aan de rand van het centrum van Grave wordt momenteel gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw van VIsio, een school voor special onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. Het wordt een duurzaam gebouw, waarbij de luchtbehandelingsunit, DV50, gelverd is door Systemair.

Een evaluatie energiemonitoring van het project Lauwerspark in Drachten.

 

Ons Huis ontving uit handen van directeur Chris Zijdeveld van Stichting Passief Bouwen Nederland, het certificaat Passief Bouwen Keur. Het nieuwbouwproject van vijf woningen aan de Tulpstraat, is door de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Laares BV ontwikkeld voor en in samenspraak met Ons Huis.

Op de oude locatie van café De Pimpelaer wordt druk gebouwd aan een modern en energiezuinig complex. De bouwlocatie is onderdeel van de zogenaamde 'Blauwe As'. De Blauwe As is een project van de gemeente Assen om het kanaal weer bevaarbaar te maken.

Streep door tl, oude ketel en lege koelkast

Gemeenten nemen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de provincies en het Rijk. Met deze decentralisatie wil het kabinet een effectiever, meer samenhangend en goedkoper stelsel van jeugdzorg verwezenlijken, dat dichter bij de mensen staat.

Drentse woningcorporaties en de provincie Drenthe zetten zich de komende vijf jaar opnieuw samen in voor vermindering van het energiegebruik en een verdere besparing van de CO2-uitstoot in huurwoningen. Donderdag 5 maart ondertekenden de directies en gedeputeerde Henk van de Boer het Energieconvenant 2015-2020 bij Green Planet in Pesse.

Een bijzonder PassiefBouwen project waar Invent als adviseur bij betrokken is geweest, was genomineerd voor de PassiefBouwen Award.Helaas is de award niet gewonnen, maar het project ontvangt wel de prestigieuze vermelding Eredivisie Passiefbouwen.

Ondernemers op het Stadsbedrijvenpark die de energiekosten omlaag willen brengen, kunnen gratis een energiescan door Invent laten uitvoeren.

Maak uw keuze

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@invent.nl